Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

Al de Weerd, Marike Lancel

OnderzoeksoutputProfessional

134 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan verschillende slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (obstructief slaapapneusyndroom, centraal slaapapneusyndroom en obesitas-hypoventilatiesyndroom), hun prevalenties, gevolgen, comorbiditeit (in het bijzonder psychiatrische stoornissen) en mogelijke behandelingen. Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zijn, na insomnie, de meest voorkomende groep slaapstoornissen. Er zijn aanwijzingen dat de prevalentie nog hoger is bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Echter, in tegenstelling tot bij insomnie, is er tot nu toe weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen slaapapneu en psychiatrische stoornissen. Er is enige evidentie dat slaapapneu het risico op een depressie vergroot en psychiatrische symptomen kan verergeren. Omdat de kennis over mogelijke interacties nog zo beperkt is, wordt geadviseerd zowel de slaapgerelateerde ademhalingsstoornis als de psychiatrische aandoening te behandelen.
Originele taal-2Dutch
TitelSlaapstoornissen in de Psychiatrie
SubtitelDiagnose en behandeling
RedacteurenMarike Lancel, Maaike van Veen, Jeanine Kamphuis
UitgeverijBohn, Stafleu, Van Loghum
Hoofdstuk5
Pagina's67-84
Aantal pagina's18
ISBN van elektronische versie9789036825245
ISBN van geprinte versie9789036825238
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit