Slaap: De basis voor een gezonde leefstijl

Marike Lancel*, M.M. van der Veen, Henrica Maria Johanna Cornelia Verbeek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageSleep: The basis of a healthy lifestyle
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)949-954
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2020

Citeer dit