Slim door Gym: Effecten van fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs

Johannes de Greeff, Anna Gerardina Maria de Bruijn, Anna Meijer, Irene van der Fels, Marsh Königs, Joanne Smith, Danny Kostons, Christiaan Visscher, Roelof Bosker, Jaap Oosterlaan, Esther Hartman

OnderzoeksoutputProfessional

464 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bewegen is goed voor de gezondheid van kinderen. Maar worden ze er ook slimmer van? Een grootschalige studie bracht de effecten van bewegingsonderwijs in kaart op onder andere een aantal cognitieve vaardigheden van kinderen, zoals aandacht en werkgeheugen, en hun schoolprestaties bij rekenen, spelling en lezen. De studie bestond uit een literatuuronderzoek en een experiment met twee bewegingsinterventies onder basisschoolleerlingen. De uitkomst is niet eenduidig: waar het literatuuronderzoek wijst op kleine maar significante effecten, konden deze effecten in het experiment niet worden gereproduceerd.
Vertaalde titel van de bijdrageLearning by moving: Effects of physical activity on primary school students' cognition
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Aantal pagina's120
StatusPublished - 31-jan.-2019

Citeer dit