Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1061 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Aantal pagina's129
ISBN van elektronische versie978-94-6274-905-4
ISBN van geprinte versie978-94-6290-530-6
StatusPublished - 2018

Citeer dit