Slotbeschouwing bij het themanummer: Wetenschappelijke doorbraken en een toekomstperspectief

Gijs Huitsing, Beau Oldenburg, René Veenstra

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-51
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Conflicthantering
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018

Citeer dit