Sluicing in Dutch: A Problem for PF-deletion approaches

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)30-41
  TijdschriftSkase
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit