Sluiting drugspand Venlo: Openbare orde

J.G. Brouwer, A.J. Schilder

  OnderzoeksoutputAcademic

  703 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  B en W van Venlo verklaren onder toepassing van art. 35b eerste lid APV gemeente Venlo 1984, de woning Vennestraat 73 met onmiddellijke ingang gesloten wegens ernstige overlast voor de onmiddellijke woonomgeving als gevolg van de handel in (hard)drugs vanuit die woning. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit wegens strijdigheid van de verordening met art. 10 eerste lid Grondwet. Deze bepaling eist een formeel wettelijke grondslag voor de beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De aanzienlijke schaal waarop drugshandel plaatsvindt doet weliswaar aanmerkelijk afbreuk aan het besloten karakter van die woning, maar dit betekent niet dat de woning in kwestie helemaal aan de persoonlijke levenssfeer van de bewoners is onttrokken. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat een woning die als zodanig in gebruik is naar haar aard behoort tot de persoonlijke levenssfeer van haar bewoners. Hieraan kan niet afdoen de omstandigheid dat die woning daarnaast nog een andere functie vervult. Een geslotenverklaring van een woning als bedoeld in art. 35b eerste lid van de verordening vormt een beperking van het recht, bedoeld in art. 10 eerste lid Grondwet. Een dergelijke beperking is volgens art. 10 eerste lid voornoemd slechts toegestaan op basis van een wet in formele zin. Nu die grondslag ontbreekt dient de aangevallen uitspraak te worden bevestigd. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Originele taal-2Dutch
  TitelAB Klassiek
  RedacteurenJ.E.M. Polak
  UitgeverijKluwer
  Aantal pagina's13
  Uitgave6
  ISBN van geprinte versie 9789013056624
  StatusPublished - 2009

  Keywords

  • Openbare orde
  • art. 10 Grondwet
  • Gemeente
  • APV
  • Venlo
  • Sluiting
  • Drugspand

  Citeer dit