SMALL AND MEDIUM-SIZED INNOVATIVE FIRMS IN THE NETHERLANDS URBAN AND RURAL REGIONS

PH PELLENBARG*, JAAM KOK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)242-252
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume76
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1985

Citeer dit