SMALL-CALIBER VASCULAR GRAFTING INTO THE RAT ABDOMINAL-AORTA WITH BIODEGRADABLE PROSTHESES

B VANDERLEI, H. Bartels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)122-126
Aantal pagina's5
TijdschriftLaboratory Animals
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-1988

Citeer dit