Smaller Desmosomes Are Seen in the Skin of Pemphigus Patients with Anti-Desmoglein 1 Antibodies but Not in Patients with Anti-Desmoglein 3 Antibodies

Gerda van der Wier*, Hendrikus Pas, Duco Kramer, Gilles F. H. Diercks, Marcellinus Jonkman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2287-2290
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Investigative Dermatology
Volume134
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2014

Citeer dit