Smart move? The spatial mobility of higher education: the spatial mobility of higher education graduates

Onderzoeksoutput

512 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift staat de ruimtelijke mobiliteit van recent afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen centraal. De aanwezigheid van hoger opgeleiden kan gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van regio’s. Er is dan ook veel aandacht van beleidsmakers en wetenschappers voor de locatiekeuzes van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. In dit proefschrift wordt eerst ingegaan op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Zo wordt aangetoond dat er grote verschillen zijn in vertrekkans uit de perifere gebieden van Nederland tussen studenten met verschillende afstudeerrichtingen. Het zijn daarnaast niet automatisch de beste studenten die de periferie verlaten. De aanwezigheid van ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de locatiekeuze. Daarnaast worden de opbrengsten van ruimtelijke mobiliteit voor de individuele afgestudeerde en voor de ontvangende stad bestudeerd. Uit dit proefschrift blijkt dat ruimtelijk mobiele afgestudeerden gemiddeld genomen een kwalitatief betere baan hebben. Dit wordt echter niet veroorzaakt door mobiliteit als zodanig, maar door persoonlijke kenmerken. Instroom van recent afgestudeerden op stedelijke arbeidsmarkten heeft gunstige effecten op de aanwezigheid van wetenschappelijke banen in de stad. Van instroom van afgestudeerden op de stedelijke woningmarkt gaan positieve consumptie effecten uit op banen van lager en middelbaar niveau. Dit proefschrift resulteert in enkele voor wetenschap en beleid belangwekkende inzichten in ruimtelijke mobiliteit van afgestudeerden, naast enkele suggesties voor toekomstig onderzoek.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jouke, Supervisor
  • van Wissen, Leonardus, Supervisor
Datum van toekenning1-mrt.-2012
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036753456
Elektronische ISBN's9789036753463
StatusPublished - 2012

Citeer dit