Smoking cessation: a critical investigative tool in COPID

BWM Willemse*, NHT ten Hacken, DS Postma, W Timens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)861-862
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr.-2006

Citeer dit