Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen

OnderzoeksoutputProfessional

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-25
Aantal pagina's5
TijdschriftNieuwe Wiskrant
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2003

Citeer dit