De Bijstand kan Beter

Mark W. J. L. Sanders, J. Betko, Arjen Edzes, P.J. Gramberg, L. Groot, Ruud Muffels, S. Rosenkranz, Richard Rijnks, Niels Spierings, Viktor Venhorst, T.L. Verlaat

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Doel van de Participatiewet is om mensen weer op eigen benen te laten staan en (snel) uit te laten stromen naar (betaald) werk of, als dat niet kan, op een andere manier te laten participeren. De afgelopen jaren hebben een aantal gemeenten experimenten uitgevoerd in de bijstand. Alle experimenten hebben met elkaar gemeen dat de interventies als “meer eigen regie, meer maatwerk en minder dwang” kunnen worden omschreven. Onderzoekers buigen zich over de vraag of deze experimentele aanpak effectiever is dan de huidige aanpak.
Vertaalde titel van de bijdrageSocial Assistance could be better
Originele taal-2Dutch
TijdschriftMe Judice
StatusPublished - 28-mei-2020

Citeer dit