Social behavior assessment in cognitively impaired older adults using a passive and remote smartphone application

Marijn Muurling*, Lianne M. Reus, Casper de Boer, Raj Jagesar, Jacob A. Vorstman, Martien J.H. Kas, Pieter Jelle Visser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
40 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten