Sociale cognitie en executieve functies na een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageSocial cognition and executive functions after aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-17
TijdschriftNeuropraxis
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 11-jan-2017

Citeer dit