Social defeat in rats as model for depression

J.M. Koolhaas, P. Meerlo, S.F. de Boer, J.H. Strubbe

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S4-35
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume6
Nummer van het tijdschriftSuppl. 4
DOI's
StatusPublished - 1996
Evenement9th ECNP Congress - Amsterdam, Netherlands
Duur: 21-sep-199625-sep-1996

Citeer dit