Social modulation of oogenesis and egg laying in Drosophila melanogaster

Tiphaine P M Bailly, Philip Kohlmeier, Rampal S Etienne, Bregje Wertheim, Jean-Christophe Billeter*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Zoekresultaten