Social Networks and Social Settings: Developing a Coevolutionary View.

Alessandro Lomi, Christoph Stadtfeld

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)395-415
TijdschriftKölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit