Sociale cognitie: diagnostiek en behandeling van stoornissen bij neurologische patienten

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine
Volume27
StatusPublished - aug.-2018

Citeer dit