Sociale media en collectieve actie rondom de gasboringen in Groningen

OnderzoeksoutputProfessional

325 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gas extraction in the province of Groningen has been a true moneymaker for The Netherlands yet it has also been evoking human-induced earthquakes for years. Added together, the successions of earthquakes have resulted in considerable damage - hence dubbed a "disaster in slow motion" . This report presents a series of studies on societal unrest and protest surrounding this case.
Vertaalde titel van de bijdrageSocial media and collective action surrounding the gas extraction in Groningen
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Justitie en Veiligheid - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Aantal pagina's206
StatusPublished - 23-nov.-2018

Citeer dit