Socializing Minds: Intersubjectivity in Early Modern Philosophy

Martin Lenz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
UitgeverijOxford University Press
StatusAccepted/In press - 2021

Citeer dit