Sociaaleconomische effecten van de energietransitie in Groningen: Documentenstudie in het kader van het Territoriaal Just Transition Plan

Maaike Swart*, Theo Smit, Marnix Bosma, Arjen Edzes, Sierdjan Koster

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

1 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageSocio-economic effects of the energy transition in Groningen: Document study in the context of the Territorial Just Transition Plan
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Opdrachtgevend orgaanProvincie Groningen
Aantal pagina's34
StatusPublished - 1-sep-2021

Citeer dit