Socioeconomic and psychosocial factors of sense of coherence among adolescents

Andrea Madarasova Geckova*, Peter Tavel, Beata Gajdosova, Oega Orosova, Ivan Zezula, Jitse P. van Dijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)132-144
Aantal pagina's13
TijdschriftCeskoslovenska psychologie
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit