Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 1: Situationslogik und Handeln

Rafael Wittek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageSociology. Special principles. Vol 1: Situational logic and behavior
Originele taal-2German
Aantal pagina's3
TijdschriftKölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec-2001

Citeer dit