Soevereiniteit en pluralisme

Vertaalde titel van de bijdrage: Soevereiniteit en pluralisme

Jan van Rossem

Onderzoeksoutput

2336 Downloads (Pure)

Samenvatting

Westfaalse doctrine statensoevereiniteit ook toepasbaar op Europese Unie

Het aloude leerstuk van staatssoevereiniteit heeft nog steeds verklarende werking met betrekking tot de Europese Unie. Dat komt doordat soevereiniteit in de kern een modern concept is – het ziet toe op de vraag waar overheidsgezag vandaan komt en hoe dit wordt gelegitimeerd. Dat concludeert Jan Willem van Rossem op basis van zijn promotieonderzoek.
Vertaalde titel van de bijdrageSoevereiniteit en pluralisme
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Elzinga, Douwe, Supervisor
  • Hoogers, Herman, Supervisor
Datum van toekenning5-jun.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
UitgaveSubreeks Grondslagen van de EU
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789013125344
Elektronische ISBN's9789013125351
StatusPublished - 2014

Citeer dit