Software: De auteur, de verkrijger en derden

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p.109 - p.118
TijdschriftAMI, tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht
Volume4
StatusPublished - 2006

Citeer dit