Software en de uitputtingsregel

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)125 - 132
Aantal pagina's8
TijdschriftAMI, tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht
Volume6
StatusPublished - 2001

Citeer dit