Eenzame opsluiting in Nederland: Over het gebruik van de isoleercel in penitentiaire instellingen

Coby Gerlsma, Jasmijn Manenschijn, Nico Rommes

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Zeg ‘eenzame opsluiting’ en je denkt
aan oorden als Guantanamo Bay, aan
verwilderd ogende angstige mannen
op een erfje ergens in Afghanistan
of in oude films. Dat isoleercellen
ook in Nederlandse gevangenissen
worden gebruikt als maatregel om
de veiligheid en orde te bewaren, is
minder bekend. Hoe ziet eenzame
opsluiting in een Nederlandse cel
eruit? Wat is de achtergrond en
welke effecten heeft ‘de isoleer’?
Vertaalde titel van de bijdrageSolitary confinement in The Netherlands: About the use of separation in Dutch penitentiary institutions
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Psycholoog
StatusPublished - jan-2017

Citeer dit