Soluble L-selectin levels in experimental human endotoxemia

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1652
  Aantal pagina's1
  TijdschriftCritical Care Medicine
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2001

  Citeer dit