SOMATIC MOSAICISM AND CLINICAL VARIATION IN TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX

S VERHOEF*, R VRTEL, T VANESSEN, L BAKKER, E SIKKENS, D HALLEY, D LINDHOUT, A VANDENOUWELAND

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  65 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)202-202
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLANCET
  Volume345
  Nummer van het tijdschrift8943
  StatusPublished - 21-jan-1995

  Citeer dit