Some analytical-chemical aspects of butoprozine metabolism in the rat

Bernardus Frederikus Hermannus Drenth

Onderzoeksoutput

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Zeeuw, Rokus, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1982

Citeer dit