Some effects of random microstructural variations on creep rupture

E. van der Giessen, P.R. Onck, M.W.D. van der Burg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)205-226
Aantal pagina's22
TijdschriftEngineering Fracture Mechanics
Volume57
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusPublished - 1997

Citeer dit