SOME FEATURES OF THE GALACTIC HALO IN NGC-891

FX HU*, RJ ALLEN, PC VANDERKRUIT, JH YOU

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)389-392
Aantal pagina's4
TijdschriftAstrophysics and Space Science
Volume135
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jul-1987

Citeer dit