Some notes on the origin of the Chinese people

G. N. Van Vark*, J. Dijkema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)143-148
  Aantal pagina's6
  TijdschriftHomo
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - 1990

  Citeer dit