Some properties of the ring of germs of C∞-functions

M. van der Put

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  65 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)99-108
  Aantal pagina's10
  TijdschriftCompositio mathematica
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit