Someren - De Hoenderboom: Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker

Stijn Arnoldussen (Redacteur), Esther E. Scheele (Redacteur)

OnderzoeksoutputProfessional

113 Downloads (Pure)

Samenvatting

Excavation of series of test-pits in a scheduled monument that proved a Celtic field (rather than an urnfield). AMS dates and flint suggest earliest use of the site in the Middle Neolithic, whilst agricultural usage presumably started in the Bronze Age. AMS and OSL dating of banks suggest the Celtic field system was in play from ca. 1700 BC to 150 AD. Ploughmarks were found in both fields and banks.
Vertaalde titel van de bijdrageSomeren - De Hoenderboom. Archaeological investigation of a Celtic field from Noord-Braband
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's140
VolumeGrondsporen
Uitgave40
StatusPublished - 2018

Publicatie series

NaamGrondsporen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Nr.40
ISSN van elektronische versie1875-4996

Citeer dit