Sophie Reinders, De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640 (Nijmegen: Vantilt, 2017, 527 pp., isbn 9789460043260)

  OnderzoeksoutputAcademic

  236 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageSophie Reinders, The mosquito and the candle: Alba amicorum of aristocratic women 1575-1640 (ph.d-thesis)n
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer21
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/Low Countries Historical Review
  Volume133
  DOI's
  StatusPublished - 17-mei-2018

  Citeer dit