Soundscape and Core Affect Regualtion

Tjeerd Andringa

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  TitelInterspeech 2010
  Plaats van productieLisbon
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit