Source of impaired image quality in 3D whole-body FDG PET scanning

AMJ Paans*, SMM Boerdijk, ATM Willemsen, J Pruim

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1207-1207
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume31
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2004

Citeer dit