Sources of iron in the Ross Sea Polynya in early summer

L. J. A. Gerringa*, P. Laan, G. L. van Dijken, H. van Haren, H. J. W. De Baar, K. R. Arrigo, A. -C. Alderkamp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dissolved Fe (DFe) was measured in the Ross Sea Polynya (RSP), Antarctica, during a GEOTRACES cruise between 20 December 2013 and 5 January 2014. DFe was measured over the full water column with special emphasis on samples near the seafloor. In the upper mixed layer, DFe was very low everywhere (

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)447-459
Aantal pagina's13
TijdschriftMarine Chemistry
Volume177
Nummer van het tijdschriftPart 3
DOI's
StatusPublished - 20-dec.-2015

Citeer dit