Sovereign Debt and bank Fragility in Spain

Christiaan van der Kwaak, Sweder van Wijnbergen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)511-543
TijdschriftReview of World Economics
Volume153
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - aug-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit