Sovereign debt defaults and currency crises in Latin America

Tjeerd Menno Boonman

Onderzoeksoutput

2099 Downloads (Pure)

Samenvatting

De economische geschiedenis van de landen in Latijns Amerika is, sinds hun onafhankelijkheid aan het begin van de 19e eeuw, verweven met financiële crises. Dit proefschrift bestudeert twee types financiële crises, te weten valutacrises en overheidsschuldencrises, voor vier Latijns-Amerikaanse landen: Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico.

We ontwikkelen een model om te zien of de valutacrisis in de periode 2008-2009 voorspeld had kunnen worden met gegevens verzameld over valutacrises in het verleden. We vinden dat valutacrises sinds 1990 in Argentinië, Brazilië en Mexico zijn gerelateerd aan de situatie in de bankensector, de schuldenpositie, grondstoffenprijzen en institutionele omstandigheden. Ons model is in staat om de valutacrises in de periode 2008-2009 voor Argentinië en Brazilië te voorspellen, maar niet die voor Mexico.

Vervolgens analyseren we overheidsschuldencrises sinds 1870 in dezelfde vier landen. Door ons te richten op een relatief homogene groep landen voor een langere tijd doen we meer recht aan het idee van terugkerende crises.
We ontwikkelen een index die problemen met schuldverplichtingen (rentebetalingen en aflossingen) van soevereine overheden weergeeft. Deze index bestaat uit overheidsschuld, het renteniveau en de lopende rekening. Met deze index kunnen we schuldencrises beter analyseren, en bijvoorbeeld de relatie met de conjunctuur te onderzoeken.
We onderzoeken ook de invloed van soevereine schuldencrises op BBP groei. Deze is van korte duur, maar de misgelopen economische productie is aanzienlijk. De mate waarin schuldencrises de BBP groei beïnvloeden verschilt echter sterk. We vinden dat hoge grondstoffenprijzen, hoge economische groei en hoge overheidsuitgaven in de jaren voorafgaand aan de crisis samenhangen met diepe crises.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Sterken, Elmer, Supervisor
  • Jacobs, Jan, Co-supervisor
  • Kuper, Gerard, Co-supervisor
Datum van toekenning10-dec-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8373-6
Elektronische ISBN's978-90-367-8372-9
StatusPublished - 2015

Citeer dit