Spatial Changes in Job Opportunities in The Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)258 - 259
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume103
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit