Spatial changes in job opportunities in the Netherlands, 1995-2010

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)258-259
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume103
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr.-2012

Citeer dit