Spatial patterns in regional life expectancy trends in the European Union between 1990 and 2018

R. Hrzic, T. Vogt, Helmut Brand

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)V122-V122
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume30
Nummer van het tijdschriftsuppl. 5
DOI's
StatusPublished - sep-2020

Citeer dit