Spatial patterns of high and popular culture

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)636-638
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume106
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit