Spatial perspectives on firm demography

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-110
Aantal pagina's4
TijdschriftPapers in Regional Science
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2000

Citeer dit