SPATIAL STATISTICS - RIPLEY,BD

H FOLMER*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)112-113
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Regional Science
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1985

Citeer dit