Hablar español en Estados Unidos: La sociopolítica del lenguaje

Janet M. Fuller, Jennifer Leeman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageSpeaking Spanish in the US: The Sociopolitics of Language
Originele taal-2Spanish
UitgeverijMultilingual Matters Ltd
Aantal pagina's416
ISBN van elektronische versie9781800413955, 9781800413962
ISBN van geprinte versie9781800413948, 9781800413931
StatusPublished - 31-okt-2021

Citeer dit